CAPITAL-ECI oferuje swoim klientom usługę controllingu finansowego przedsiębiorstwa. Celem realizacji tej usługi jest zmniejszenie ryzyka utraty płynności finansowej oraz efektywne zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa.

Usługa controllingu finansowego świadczona przez CAPITAL-ECI wspiera przedsiębiorców w:

  • racjonalnym zarządzaniu środkami finansowymi i wykorzystaniu kapitału
  • rozwoju i wzrostu swojej pozycji rynkowej poprzez efektywniejszą realizację rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych
  • zwiększenia wartości firmy i satysfakcji właścicieli
  • weryfikacji wypełnienia założeń i celów wynikających z biznes planu lub umowy inwestycyjnej
  • elastycznym podejściu do stale zmieniających się warunków wewnętrznych w firmie oraz warunków rynkowych otoczenia zewnętrznego