Capital ECI oferuje kompleksowe doradztwo gospodarcze, ułatwiające efektywne zarządzanie na poziomie operacyjnym oraz strategicznym, podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz redukcję ryzyka prowadzonej działalności.

Posiadamy doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy (programy strategiczne, programy rozwoju, programy naprawcze), w tym także we wdrażaniu programów restrukturyzacji na zasadach kontraktów menedżerskich. Pomagamy budować skuteczne strategie opierające się na optymalizacji struktur organizacyjnych, efektywnym zarządzaniu oraz wprowadzaniu motywacyjnych systemów wynagradzania.

Nasza oferta w powyższym zakresie obejmuje m.in.:

  • wycenę przedsiębiorstwa oraz wycenę zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także wycena udziałów i akcji oraz wycena aportów,
  • wycenę aktywów niematerialnych firm, w szczególności wyceny marki, znaków towarowych, know-how, patentów, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, wyceny licencji i koncesji, a także wyceny relacji z klientami (LTV),
  • wycenę aktywów oraz grup aktywów według metodologii określonej przez standardy rachunkowości (testy na utratę wartości aktywów),
  • analizę i ocenę efektywności inwestycji (studium wykonalności, biznes plan, analiza i ocena efektywności inwestycji, optymalizacja struktury finansowania inwestycji, efektywne alokowanie i zarządzanie kapitałem),
  • kompleksowe usługi doradcze na każdym etapie procesu fuzji i przejęć firm: od przygotowania koncepcji strategicznej i wykonania due diligence, po szczegółowe plany i programy na poziomie operacyjnym oraz przygotowanie całości dokumentacji wymaganej przez przepisy Ksh.
  • doradztwo biznesowe we wszystkich kwestiach związanych z zarządzaniem operacyjnym.