CAPITAL-ECI, wykorzystując swoje doświadczenie wyniesione z analizowania i prowadzenia licznych projektów inwestycyjnych, na podstawie których przygotowuje analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych w formie biznes planu oraz studium wykonalności inwestycji.             Celami przygotowania tych dokumentów są:

  • Pozyskanie kredytu bankowego;
  • Pozyskanie dotacji;
  • Pozyskanie inwestora instytucjonalnego lub indywidualnego.

Dokumenty te, stanowią analizę przedsiębiorstwa pod względem jego specyfiki działania, analizy rynku, konkurencji oraz analizę projektowanego przedsięwzięcia. Elementem biznes planu oraz studium wykonalności jest model finansowy charakteryzujący planowane działania w obszarze:

  • Przychodów i kosztów związanych z planowaną działalnością;
  • Zasobów niezbędnych do realizacji przyjętej wizji rozwoju;
  • Żródeł oraz harmonogramu finansowania prac inwestycyjnych;
  • Strony technologicznej i organizacyjnej przedsięwzięcia.

 

Doradztwo inwestycyjne CAPITAL-ECI prowadzane jest zgodnie ze standardem UNIDO.