CAPITAL-ECI realizuje na zlecenie swoich klientów doradztwo środowiskowe dostosowane do ich potrzeb.


Zakres doradztwa środowiskowego przedstawia się następująco:

  • Prace studialne, badawcze, eksperckie i projektowe w zakresie ochrony środowiska;
  • Opracowania ekofizjograficzne;
  • Przeprowadzenie pełnej procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne (w tym obszary Natura 2000) wraz z przeprowadzeniem wymaganych konsultacji społecznych;
  • Raporty oddziaływania na środowisko projektowanych i istniejących instalacji, zakładów przemysłowych;
  • Opracowanie projektów z zakresu ochrony powierzchni ziemi, gospodarki odpadami, rekultywacji i zagospodarowania terenu w aspekcie estetyki krajobrazu, ochrony powietrza i przed hałasem;
  • Realizacja projektów monitoringu środowiska i ich realizacja.


Dokumentacje wykonywane są w sposób kompleksowy przez zespół posiadający stosowne uprawnienia w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody, a także wieloletnie doświadczenie w pracach projektowych.