Oferowane przez CAPITAL-ECI doradztwo techniczne zakłada:

  • Opracowanie koncepcji technicznej przedsięwzięć inwestycyjnych;
  • Doradztwo techniczne w zakresie technologii nowoczesnych materiałów oraz IT;
  • Opracowanie kosztorysów inwestorskich i wycen kosztorysowych;
  • Doradztwo na etapie przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych;
  • Oceny techniczne konstrukcji stalowych i linii technologicznych;
  • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi;
  • Doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie budownictwa ogólnego;
  • Tworzenie konsorcjów celowych na rzecz realizacji projektów;
  • Doradztwo w zakresie innowacyjności przedsięwzięć inwestycyjnych;

 

i wiele innych, które możemy świadczyć w ramach naszej spółki SPOT Centrum Badawczo Rozwojowe Sp. z o.o.