CAPITAL-ECI zapewnia kompleksowe doradztwo wdrożeniowe innowacyjnych rozwiązań technologicznych:

  • Audyt technologiczny;
  • Opracowanie strategii wdrażania lub transferu innowacji;
  • Budowa koncepcji projektów badawczo-rozwojowych;
  • Doradztwo w zakresie utworzenia, rozwoju i funkcjonowania komórki badawczo-rozwojowej lub centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie;
  • Poszukiwanie partnera naukowego dla poszukiwanego rozwiązania technologicznego;
  • Doradztwo prawne w zakresie ochrony własności przemysłowej;
  • Doradztwo prawno-finansowe przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

 

Obsługiwany przez CAPITAL-ECI proces wdrażania innowacji składa się z następujących faz:


I. Identyfikacja innowacji (m.in.: Identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa oraz jego klientów,
a także technologii dzięki której można te potrzeby zaspokoić).

II. Planowanie wdrożenia innowacji (m.in.: Selekcja i wybór technologii, negocjacje związane z zakupem
technologii, zlecenie przygotowania innowacji, przygotowanie planu wdrożenia technologii).

III. Wdrożenie innowacji (m.in.: Model wdrożenia, prace rozwojowe, prace projektowe, zmiany organizacji
i procesów, finansowanie wdrożenia).

IV. Monitoring i modyfikacja innowacji (m.in.: Monitoring produkcji, monitoring sprzedaży, badanie opinii
klientów, wprowadzanie zmian organizacyjnych, procesowych lub marketingowych, modyfikacja produktu
lub usługi).