Firma Capital – Europejski Consulting Inwestycyjny specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji unijnych, zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i publicznych. Doświadczenie naszej firmy w tym zakresie sięga funduszy przedakcesyjnych.

Wraz z pojawieniem się nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach pozyskiwania funduszy europejskich, pojawiły się także nowe szanse na rozwój przedsiębiorstw i instytucji publicznych realizujących zadania własne gminy i działających w każdym sektorze gospodarki.

Oferujemy Państwu kompleksowy zakres usług doradztwa prawno-finansowego począwszy od fazy koncepcji inwestycji, poprzez realizację projektu, a kończąc na procesie rozliczenia przedsięwzięcia inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania dotacji.

 

Zakres świadczonych usług:

 • Audyt wewnętrzny w formie analizy i monitoringu wykorzystania dotychczasowo przyznanych dotacji będących na etapie procedury rozliczenia
 • Weryfikacja i analiza planowanych projektów przeznaczonych do dofinansowania w perspektywie okresu programowania 2007-2013 pod względem finansowym, prawnym i administracyjnym
 • Analiza możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych
 • Opracowanie propozycji montażu finansowego planowanego projektu wybierając najdogodniejszy sposób finansowania
 • Wsparcie procesu negocjacyjnego z Instytucjami Wdrażający warunków dofinansowania
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w pełnym zakresie
 • Analizy finansowe
 • Analizy kosztów i korzyści
 • Analiza oddziaływania projektów na środowisko
 • Zarządzanie projektem
 • Prowadzenie korespondencji z Instytucjami Wdrażającymi
 • Promocja projektu
 • Rozliczenie projektu.