Dokumentację aplikacyjną wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, bez względu na źródło finansowania, przygotowujemy w sposób profesjonalny i na podstawie:

  • informacji i dokumentów uzyskanych od klientów,
  • specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości,
  • doświadczenia z zakresu procesów technologicznych,
  • wybranych strategii promocyjnych i marketingowych.

 

Koncentrujemy Naszą wiedzę i energię dbając o to, by nasi klienci otrzymali finansowanie z wybranego źródła, a realizacja projektu przebiegła w sposób zgodny z założonym harmonogram rzeczowo – finansowym.

 

Szczególną uwagę zwracamy na przygotowanie załaczników do wniosku o dofinansowanie. W naszych kompetencjach leży także przygotowanie pełnej dokumentacji środowiskowej służącej uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia.