W ramach świadczonych przez Nas usług w zakresie zarządzania projektem i jego rozliczania, przygotowujemy strategię promocyjną dla projektu zgodną z wytycznymi zawartymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2014 - 2020.


Wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne beneficjenta oraz dokumenty przeznaczone do upublicznienia związane z projektem muszą obowiązkowo zawierać informację o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków UE.

 

W zakres działań promocyjnych, zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i publicznych, wchodzą:

  • informacja na stronie internetowej beneficjenta
  • umieszczenie plakatu, tablicy lub billboardu w miejcu realizacji projektu
  • opracowanie projektów gadżetów związanych z projektem
  • materiały prasowe
  • oznaczenie korespondencji związanej z projektem logotypami
  • oznaczenie wszystkich środków trwałych oraz WNiP zakupionych w ramach projektu