Zakres oferowanej usługi obejmuje:

  • zarządzanie realizacją zadań projektowych w zakresie ich efektywności i zgodności z biznes planem lub wnioskiem o dofinansowanie,
  • nadzór nad realizacją założeń biznes planu lub wniosku o dofinansowanie,
  • dobór i rekrutacja kadry projektowej oraz rozliczanie czasu pracy,
  • pomoc w bieżącym kontakcie między Wnioskodawcą a Instytucją Państwową,
  • pomoc w przygotowaniu do kontroli projektu oraz do sporządzenia raportów z realizacji etapów projektu,
  • kontrola ewidencji księgowej wydatków ponoszonych w ramach projektu,
  • bieżący nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych w ramach projektu,
  • pomoc w przygotowaniu zapytań ofertowych i przesłanych ofert.