Opierając się na specjalistycznej wiedzy i zebranym doświadczeniu przy realizacji projektów inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych, opartych o wzorzec FIDIC, nasza firma dysponuje narzędziami pozwalającymi na skuteczne przewidywanie ryzyk występujących przy realizacji kontraktów budowlanych, a w konsekwencji na zarządzanie tymi ryzykami i minimalizowanie ich negatywnych skutków. 

Świadczymy obsługę formalną i prawną w pełnym zakresie realizowaną przede wszystkim na rzecz publicznego Zamawiającego. Specjalizujemy się w doradztwie na całym etapie realizacji kontraktów, począwszy od przygotowania postępowania przetargowego, kończąc na rzeczowym i finansowym rozliczeniu inwestycji.

 

Zakres usług:

  • sporządzanie i analiza projektów umów opartych na standardach FIDIC wraz z identyfikacją ryzyk kontraktowych
  • analiza zgodności poszczególnych klauzul kontraktu z prawem zamówień publicznych i ustawą o finansach publicznych
  • doradztwo na etapie realizacji kontraktu, w tym analiza roszczeń wykonawcy
  • wsparcie przy negocjacjach z wykonawcą
  • reprezentacja Zamawiającego w sporach toczących się przed Komisją Rozjemczą, sądami arbitrażowymi i sądami powszechnymi.