Bazując na wieloletnich doświadczeniach związanych z doradztwem i współpracą z podmiotami publicznymi, oferujemy Państwu także szeroki zakres usług w zakresie analizy struktury planu budżetowego jednostki finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych.

 

Zakres świadczonych usług:

  • analiza źródeł finansowania budżetu gminy
  • analiza dynamiki i struktury dochodów
  • analiza dynamiki i struktury wydatków
  • analiza wyniku finansowego za dany rok budżetowy
  • wieloletni plan finansowy
  • analiza zgodności realizacji budżetu z ustawami regulującymi działalność jednostki
  • programy naprawcze
  • doradztwo w zakresie prawidłowego wydatkowania środków finansowych pod kątem naruszenia dyscypliny finansów publicznych.