Głównym obszarem działalności spółki jest realizacja i zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży energetycznej, zarówno w dziedzinie OZE jak i optymalizacji procesów energochłonnych, a także szeroko pojęta branża technologii innowacyjnych. Współpraca, zarówno w zakresie projektów unijnych, jak i doradztwa gospodarczego, z wielona przedsiębiorstwami w głównej mierze dotyczy obszarów ujętych w dokumencie „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”.

Do głównych obszarów działania CAPITAL-ECI zaliczają się:

  • INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO - SPOŻYWCZEGO I LEŚNO - DRZEWNEGO
  • BIOTECHNOLOGICZNE PROCESY I PRODUKTY CHEMII SPECJALISTYCZNEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
  • ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA, W TYM:

           - inwestycje związane z wytwarzaniem energii

           - budowa inteligentnych sieci elektroenergetycznych

           - magazynowanie energii

           - OZE

           - energetyka prosumencka

           - energia z odpadów, paliw alternatywnych i ochrona środowiska

           - inwestycje z zakresu inteligentnego i energooszczędnego budownictwa

  • SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
  • RECYKLING I INNE METODY ODZYSKU
  • INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE