Nickel Technology Park
YouNick (Nickel Technology Park Poznań) to pierwszy w Polsce prywatny park technologiczny, który łączy biznes, naukę, technologię, finansowanie i rozwój biznesu udostępniając wygodne biura, laboratoria, przestrzenie magazynowe, usługi oraz środki finansowe, doradztwo inwestycyjne, wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu biznesu. YouNick aktywnie wspiera komercjalizację innowacyjnych przedsięwzięć i wyników badań w branży biotechnologicznej, medycznej, IT, chemicznej, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii inwestując w rozwój i doskonalenie procesów, skupiając się w szczególności na modelowaniu biznesu.
Start-up House
Start-UP House to Dom Kreatywnych Marek. To miejsce, w którym dom znalazły kreatywne, innowacyjne przedsiębiorstwa i organizacje działające w różnych branżach. Mieszkańcy Start-UP House jako jedność posiadają ogromną wiedzę z wielu dziedzin gospodarczych. Dzięki przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze mieszkańcy Start-UP House wymieniają się pomysłami i wiedzą co owocuje trafnymi, dynamicznie rozwijającymi się projektami. Start-UP House mieści się w zabytkowej, trzypiętrowej kamienicy w Centrum Katowic. Kamienica została wzniesiona w latach 30-tych ubiegłego wieku. Wnętrze klatki schodowej zdobi widoczny od frontu wspaniały witraż z tamtego okresu. W ramach powierzchni do wynajęcia Start-UP House oferuje zarówno pokoje biurowe na piętrze jak i open space na parterze. W kamienicy znajduje się również pokój narad, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy.
IRPK
Fundacja "Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet" - powstała w 2010 r. w Katowicach z inicjatywy kobiet - przedsiębiorców na rzecz wspierania przedsiębiorczości i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kobiet. Instytut został stworzony dla kobiet aktywnych, zmotywowanych do osiągania sukcesów. Fundacja łamie rozpowszechnione stereotypy, że własna działalność gospodarcza i stanowisko kierownicze jest przeznaczone dla mężczyzny. Dzięki Fundacji kobieta może zrealizować swoje ambicje i marzenia oraz wykorzystać swoją pomysłowość i kreatywność na rzecz ciekawego projektu.
INES
Fundacja INES jest "think tankiem", tj. niezależną organizacją pozarządową tworząca idee i programy dla życia gospodarczego i społecznego w Polsce. INES jest organizacją prywatną, niekomercyjną i niezależną. Od samego początku funkcjonowania INES, działalność fundacji jest zgodna z wysokimi standardami Unii Europejskiej, co pozwala na korzystanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przy realizacji części projektów oraz nawiązywanie współpracy z organizacjami zagranicznymi. Posiadany przez INES zespół ekspertów w takich dziedzinach jak: prawo, finanse, ekonomia, ekologia czy socjologia, jest jednym z największych atutów organizacji.
PSAB-I
Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja oferuje kompleksowe wsparcie i rozwój przedsiębiorstw prywatnych w Polsce. Głównym celem merytorycznym Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja jest kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania własnych innowacyjnych przedsięwzięć. PSAB-I jest ponadregionalną siecią skupiającą inwestorów prywatnych oraz różnego rodzaju podmioty (renomowane uczelnie wyższe, agencje rozwoju, stowarzyszenia, parki technologiczne, fundusze wysokiego ryzyka, firmy doradcze) uczestniczące w procesie wynajdywania, selekcji oraz wyboru projektów wymagających zewnętrznego finansowania oraz doradztwa dla przedsiębiorców.
euroFundusz
euroFundusz - Biuro Doradztwa Inwestycyjnego i Projektów Unii Europejskiej jest wyspecjalizowaną firmą doradczą dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania inwestycyjnego projektów innowacyjnych do współfinansowania przez fundusze europejskie i fundusze kapitałowe. Konsultanci euroFunduszu posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze unijnych projektów i funduszy UE. euroFundusz specjalizuje się w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji oraz projektów europejskich o innowacyjnym charakterze, opartych na transferze technologii i współpracy firm z instytucjami badawczo-rozwojowymi. euroFundusz oferuje usługi doradztwa europejskiego związane z uzyskiwaniem środków funduszy strukturalnych UE i zarządzania projektami orazfunduszmi kapitałowymi.
ADDICO
Firma ADDICO powstała aby doradzać i pomagać przedsiębiorstwom w pokonaniu trudności w drodze do pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych i rządowych. Z doświadczenia wynika, że wiele polskich firm jest zainteresowana uzyskaniem dotacji unijnych i rządowych. Jednak w większości przypadków są one skoncentrowane na swojej bieżącej działalności i nie dysponują ani czasem, ani odpowiednimi zasobami do podjęcia koniecznych działań prowadzących do uzyskania dotacji. Dodatkowym problemem jest niewystarczająca informacja na temat ich przeznaczenia oraz skomplikowane procedury aplikacyjne.
Polish Wood Cluster
Polish Wood Cluster (Polski Klaster Drzewny, PWC) – istnieje jako powiązanie wzajemnie firm branży drzewnej i energetycznej, instytucji naukowych (uczelnie wyższe, instytucje badawczo – rozwojowe) oraz instytucji otoczenia biznesu. Uczestnicy powiązania potrafią przełamać aspekt konkurencji (głównie przedsiębiorcy) i podjąć współpracę opartą na partnerskich relacjach ukierunkowanych na realizację nowych inicjatyw biznesowych. Agencja, która została pomysłodawcą utworzenia powiązania, równocześnie zobowiązała się podjąć rolę koordynatora Klastra. Obecnie PWC zrzesza ponad 90 członków: jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, instytucje badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców, głównie z sektora MŚP.
EBC Incubator Sp. z o.o.
Celem działania Inkubatora jest wsparcie tych wszystkich, którzy myślą o stworzeniu swojego własnego innowacyjnego przedsiębiorstwa. Misją Projektu jest rozwój przedsiębiorczości opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach w ramach elastycznych warunków współpracy, a także wielu specjalistów dostępnych w jednym miejscu Oferta EBC Incubator sp. z o.o. koncentruje się na dwóch podstawowych obszarach: inwestycje kapitałowe (do 200.000 EUR w pojedynczy projekt), zapewnienie infrastruktury (w tym technologicznej i biurowej).
Instytut Chemii Nieorganicznej
Misją Instytutu są działania na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki narodowej w obszarze chemii i technologii nieorganicznej poprzez udzielanie fachowej, kompetentnej pomocy przedsiębiorstwom poprzez prowadzenie własnych badań rozwojowych. Dysponując wysoko wykwalifikowaną, kompetentną, ciągle doskonalącą się kadrą, Instytut zmierza do osiągnięcia pozycji lidera kreującego działania innowacyjne, konkurencyjne na rynku europejskim w obszarze technologii nieorganicznej, a także dziedzinach związanych takich jak: inżynieria chemiczna, bezpieczeństwo chemiczne, czy też gospodarka odpadami.
ARR Częstochowa
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A jest spółką, której właścicielem jest Gmina Miasto Częstochowa. Dąży do osiągnięcia pozycji najbardziej kompetentnej Instytucji Otoczenia Biznesu w regionie, zdolnej do tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Częstochowy.