Nasza firma od lat współpracuje z wiodącą warszawską kancelarią prawną specjalizującą się w partnerstwie publiczno-prywatnym, która jako pierwsza w Polsce przeprowadziła kompleksowe usługi na rzecz podmiotu publicznego, w wyniku których podpisano umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym i zrealizowano inwestycję w modelu PPP, a na zlecenie Ministra Gospodarki przeprowadziła jedyne w kraju kompleksowe szkolenia z PPP dla organów kontroli i ścigania, a także dla pracowników ministerstw i urzędów centralnych.

W partnerstwie z doświadczonymi radcami prawnymi oferujemy publicznym zamawiającym kompleksową obsługę projektów PPP od strony prawnej i finansowo-ekonomicznej.

 

Nasze usługi związane z przygotowaniem projektów PPP i prowadzeniem postępowań PPP i koncesji obejmują w szczególności:

  • opracowanie analiz prawnych, finansowych i ryzyka związanych z planowanymi projektami
  • rekomendację optymalnych struktur i modeli prawnych projektów PPP
  • opracowanie montaży finansowych projektów PPP obejmujących środki europejskie lub inne bezzwrotne środki pomocowe (tzw. projekty hybrydowe)
  • ocenę wpływu przedsięwzięć PPP na dług publiczny jednostki
  • monitoring rynku PPP i poszukiwanie inwestorów prywatnych
  • przygotowanie postępowania o wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w tym opracowanie koniecznych ogłoszeń, wniosków oraz wzorów innych dokumentów wymaganych przepisami prawa
  • doradztwo na wszystkich etapach postępowania PPP, w tym udział w negocjacjach z inwestorami prywatnymi, ocenę złożonych ofert, wyjaśnianie wszelkich zagadnień z zakresu prawa i finansów
  • opracowanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i umów koncesji
  • monitorowanie i  audyty realizowanych projektów PPP i koncesji.