Capital Europejski Consulting Inwestycyjny Przemysław Jura ubiega się  o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 01/08/2017 projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Podziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, konkurs: 3/1.1.1/2017.
Tytuł projektu: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem nowatorskiego narzędzia IT do controllingu i zarządzania finansami MŚP w innowacyjnych branżach produkcyjnych”.

Capital Europejski Consulting Inwestycyjny Przemysław Jura ubiega się  o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Podziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, konkurs:3/1.1.1/2017. Tytuł projektu: "Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem nowatorskiego narzędzia IT do controllingu i zarządzania finansami MŚP w innowacyjnych branżach produkcyjnych".