Capital Europejski Consulting Inwestycyjny Przemysław Jura ubiega się  o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,

 
Działanie: 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”,
 
Podziałanie: 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”. 

Tytuł projektu: „Badania w celu opracowania prototypu nowoczesnego narzędzia do controllingu i zarządzania finansami MŚP”
 
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie przez Capital Europejski Consulting Inwestycyjny Przemysław Jura poniżej zamieszczono Zapytanie ofertowe na wykonanie usług badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie prototypu nowoczesnego narzędzia do controllingu i zarządzania finansami MŚP. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego
i przesyłania ofert.
 

pdfZapytanie_ofertowe_PARP.pdf441.47 KB29/09/2017, 17:25

docxZałącznik_nr_1_Oświadczenie.docx28.29 KB29/09/2017, 17:25

docxZałącznik_nr_2_Wykaz_kosztów.docx32.6 KB29/09/2017, 17:25